Historie

Moje firma vznikla v roce 1996 převzetím zahradnictví po Ing. O. Falátkovi, který byl již předtím desítky let renomovaným hradeckým zahradnickým odborníkem. V současné době spočívá těžiště mé činnosti v pracích menšího až středního rozsahu pro soukromý sektor.

Co Vám nabízím

  • zajistím odborné vyprojektování Vaší zahrady skutečným zahradním architektem
  • provedu přípravu půdy a výsadbu okrasných i ovocných partií Vaší zahrady, založím kvalitní trávník a provedu konečnou úpravu mulčovací kůrou
  • provedu řez ovocných stromů, průklest okrasných stromů, sestřih živých plotů a komplexní péči o Váš trávník
  • nabízím k prodeji okrasné výpěstky, zkompletuji Vám kolekce rostlin podle dodaných soupisů
  • pokácím a následně zpracuji přestárlé nebo přebytečné stromy či keře
  • poskytnu Vám odbornou konzultační a poradenskou službu

O mé práci

Ve spolupráci se zákazníky se snažím co nejvíce uplatňovat individuální osobní přístup k problému, výsledkem by mělo být optimální řešení problému, které nejde „proti řemeslu“. Rovněž ocenění mé práce se odvíjí od dohody se zákazníkem.

Jak mne kontaktovat

V případě zájmu o mé služby mě, prosím, primárně kontaktujte na tel. č. +420 604 872 946.
Moje emailová adresa je zahradnictvi.janousek@gmail.com .

Další kontaktní informace naleznete na stránce Kontakty.
Navštívit můžete také Fotogalerii s ukázkami z realizací zahrad.

Poznámka na konec

Tak jako se snažíte vychovávat a chránit své děti, musíte věnovat péči i své zahradě, protože je to také živý organismus, který si to zaslouží.